Home

Vi ordnar

personal

när du behöver

Bemanning när du behöver personal snabbt.

Skicka mail: info@trojabemanning.com

Vad vi gör?Företaget hyr ut personal till andra företag som behöver förstärkning under viss tid.Vårt uppdrag är att hyra ut personal till företag som har behov under en visstid för att klara av sina uppdrag. Då finns vi för att lösa så att företaget (vår kund) får personal som kan hjälpa till med deras uppdrag.

Email:

info@trojabemanning.com